Luonto

Vastuu tulevaisuudesta

Meillä on vain yksi maapallo, ja sitä meidän pitää vaalia tuleville sukupolville. Uskomme koko sydämestämme, että rationaalinen tuotanto ja jakelu voidaan yhdistää vahvaan ympäristöajatteluun. Ympäristötyössä pyritään myös resursseja säästävään toimintaan, mikä luonnollisestikin on rationaalista ja kustannuksia säästävää.

Ympäristökysymykset tulee täysin integroida yrityksen kaikkeen toimintaan ja kaikkien työntekijöiden sekä yhteistyökumppaneiden on hyväksyttävä ne.

Itsepintaisella työllä sekä pienissä että suurissa kysymyksissä voimme kaikki osaltamme vaikuttaa parantavasti ympäristöön. Paljon on jo tehty mutta paljon on myös tekemättä.

Me jatkamme Norrgårdilla työtä sen eteen, että ympäristön tila tulevaisuudessa olisi nykyistä parempi.

Ympäristöperiaatteet

  • Norrgårdin perusperiaatteena ympäristökysymyksissä on ympäristön huomioon ottaminen, niin että sen tilaa ei vaaranneta.
  • Norrgård pyrkii resursseja säästävään tuotantoon ja kaikenlaisen materiaalin hyötykäyttöön.
  • Norrgård pyrkii aktiivisella ympäristötyöllä vaikuttamaan vesi- ja ilmapäästöjen vähentämiseen sekä vähentämään tuotantonsa aiheuttaman jätteen määrää.
  • Norrgård pyrkii omassa piirissään sekä yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa parantamaan toimintansa sisäistä ja ulkoista ympäristöä.
  • Norrgårdilla katsotaan, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada koulutusta ympäristöasioissa.
  • Norrgårdin henkilökunnan tulee kantaa vastuuta ja osallistua ympäristötyöhön.