Miljö

Ansvar för framtiden

Vi har bara en jord och den måste vi vara rädda om för kommande generationer. Vi tror helhjärtat på att det går att kombinera högrationell produktion och distribution med ett starkt miljöansvar. Miljöarbetet syftar ju också till ett resurssnålt agerande vilket naturligtvis också är rationellt och sparar kostnader.

Miljöfrågorna ska vara fullt integrerade i företagets alla verksamheter och omfattas av alla anställda och samarbetspartners.

Genom ett enträget arbete i stora såsom i små frågor kan vi alla bidra med förbättringar för miljön. Mycket är redan gjort men mycket återstår.

Vi på Norrgård kommer att fortsätta arbetet för att miljön i framtiden ska bli ännu bättre.

Miljöpolicy

  • Norrgårds grundinställning i miljöfrågor är att ta hänsyn till miljön så att den inte äventyras.
  • Norrgård ska verka för en resurssnål produktion med ökad återvinning av alla slags material.
  • Norrgård ska genom ett aktivt miljöarbete verka för minskade vatten- och luftutsläpp samt minska avfallsmängden från sin produktion.
  • Norrgård ska i egen regi och i samverkan med miljö myndigheter förbättra den inre och den yttre miljön i anslutning till verksamheten.
  • Norrgård ska se till att varje anställd har möjlighet att få utbildning i miljöfrågor.
  • Norrgårds personal ska ha ansvar och engagemang i miljöarbetet.