Sponsorering

Oy Norrgård Ab strävar till att stöda olika partier vid sidan om sin verksamhet med hjälp av sponsorering. För tillfället stöder Norrgård ungas ishockey och fotboll. Företaget vill med hjälp av sponsorering erbjuda både mentalt och finansiellt stöd åt sina partners. Sponsorering är också en viktig del av Oy Norrgård Ab:s marknadsföring.