Tietoa yrityksestä

Närpiössä toimiva, maan johtava perunahiutaleiden valmistaja Oy Norrgård Ab on tehostanut toimintaansa. Uudistettu tehdas jalostaa korkealaatuisia perunahiutaletuotteita 24 tuntia vuorokaudessa. Kasvu mahdollistaa kilpailijamaita puhtaampien laatuperunahiutaleiden markkinoinnin sekä Venäjälle että länsimarkkinoille.

Haluamme olla kärkiyritys Euroopassa korkealaatuisten perunahiutaleiden valmistajana. Menossa olevan kaksivuotisen kehitysprojektin aikana on otettu käyttöön uudet tuotantolaitteet ja ohjausmenetelmät. Tavoitteena on tuotteiden parempi ja tasaisempi laatu, joka on tehtaan asiakkaiden ja siten myös kilpailukyvyn kannalta hyvin tärkeää.

Viime vuosina yrityksen omistuspohjaa on laajennettu siten, että osakkaisiin on liittynyt lähialueen viljelijöitä ja perunapakkaamoja. Tämä lisää molemminpuolista turvallisuutta – osakkaille turvataan sekä perunan että B-luokan perunan menekki ja yhtiölle raaka-aineen saanti. Samalla osakkaat voivat parantaa tuotteidensa laatua ja yritystensä kannattavuutta.

Jatkuva tuotantoprosessin kehittäminen on meille elintärkeää. Vain siten ylläpidämme ja parannamme kilpailukykyämme. Tehtaamme on esimerkiksi oleellisesti vähentänyt ympäristökuormitusta ja lisäksi saanut merkittäviä kulusäästöjä. Viime satokauden aikana kehitettiin veden ja jätteiden talteenottoa. Siinä yhteydessä yritykselle valmistui ajanmukainen vedenpuhdistamo. Vuonna 1992 käytimme prosessissamme 390 kuutiometriä vettä vuorokaudessa. Nykyään päästämme vedenpuhdistamostamme kaupungin jätevesiverkkoon keskimäärin 15 kuutiometriä vettä vuorokaudessa. Tuotannossa syntyvä kuorintajäte prosessoidaan rehuksi. Vastaavantyyppisiä uusia parannustavoitteita asetetaan meneillään olevalle kaksivuotiselle kehitysprojektille.

Perunahiutaleen lisäksi Oy Norrgård Ab valmistaa myös kurkkusalaattia. Siihenkin raaka-aine saadaan lähiseudulta. Näin Närpiön kurkkupakkaamoiden lajittelussa hylätyt ”käyrät” kurkut pääsevät hyötykäyttöön.

Oy Norrgård Ab arvioi markkinaosuudekseen 60 % ja on siten maamme johtava perunahiutalevalmistaja. Tehdas Närpiössä työllistää suoraan 16 henkilöä. Alihankkijat, muun muuassa kuljetusliikkeet ja konehuoltoyritykset työllistävät kymmenkunta ihmistä lisää. Norrgårdin asiakkaita ovat elintarviketeollisuus, maamme suurimmat leipomot, tukku- ja keskusliikkeet sekä suurkeittiöt.