Potatisgödsel

Potatisgödsel

 

För potatisgödseln används också namnet potatis cellsaft.

 

Cellsaftens värden:

Typnamn: Potatisens cellsaft

Innehålli medeltal: ( +/- 25 % ):

Torrsubstans: 6,5%

Kväve ( N), flytande: 1,2 kg / m3

Kväve (N) , total.: 3,9 kg/ m3

Fosfor (P), total.: 0,38 kg/m3

Kalium (K), total.: 4,4 kg /m3

Organiskt kol (C): 13kg /m3

 

Råvaror: Produkten är en lösning i jäsningens slutskede av potatisens foder och cellsaft, där etanolen skilts åt.

Användningsändamål: För åkermarkens gödsling och växtnäring enligt behov. Lämplig för användning i gräs och spannmål samt energigrödor.

Användningsmängd: Maximianvändningsmängd styrs av jordbrukets miljöstödsvillkor samt av nitratregleringen. Användningsmängden beror på den geografiska regionen, grödan, åkerns jordtyp, fosforodlingsklassen samt skördnivån. I de flesta fall är doseringen 40 - 50 m³/ ha.

Övrigt: Får inte användas i hemmaträdgårdar samt vid plantproduktion. Använding i grundvattenområden förbjudet. Produkten passar för ekologisk odling, finns med på Eviras lista om produktionsmedel som är tillåtna inom ekoproduktionen.

Ursprungsland:  Finland